IMG_7714.jpg

大羅蘭溪(南勢溪的上游河川之一)攝於福山部落 2015.12.17 11:43⋯

 

山部落位於南勢溪上游,東與宜蘭員山鄉、大同鄉交界;西鄰桃園縣復興鄉;共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 地勢陡峭,溪谷縱橫,極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊⋯

 

年的兩次颱風蘇迪勒(8/8)、杜鵑(9/28)重創這裡,直至12月17日我們才再次拜訪這好山好水的福山部落,真是百感上心頭呀要珍惜大自然

 

福 山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
福 山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
烏 來區福山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
烏 來區福山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動。 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
烏 來區福山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
烏 來區福山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動。 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
烏 來區福山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpu
烏 來區福山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf
福 山部落,位於南勢溪上游流域,土地面積約160 平方公里,東以阿玉山、紅紫山與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;東南以中嶺山、拳頭母山、棲蘭山、馬望來山與宜蘭縣大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊活動 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.wtVGAfFD.dpuf山 部落位於南勢溪上游流域,東以阿玉山等與宜蘭員山鄉、大同鄉為界;西、西南以塔開山、盧平山、拉拉 山、塔曼山(標高2,130公尺為新北市最高峰)與桃園縣復興鄉為界;北以露門山、五重溪、多崖山與信賢里為界。共有插天山系、太平山系、雪山山系環繞, 周圍山峰平均標高多為一千公尺以上高山。由於地勢陡峭,溪谷縱橫,生物因緯度的因素呈北降現象,使得自然生態環境龐雜度極高。極適宜登山、森林浴、觀景、 賞瀑、自然人文等綜合性生態旅遊⋯

山環抱的福山部落

IMG_7608.jpg沿著南勢溪旁的信福路(賢村~山村)走到路的盡頭,大羅蘭溪的潺潺水流與環繞四周的群山,散發著悠閒的氣息,在這裡我們享受簡單的慢活

很早很早以前,一位獵人(yawi.punan)對他的族人說:我曾經到過一個遍地落葉的豐饒土地,有一條滿布真正之魚的溪,於是帶領族人翻過 babau lupi(插天山),來到這祖靈稱許的幸福之地,建立部落稱為tranan,就是今天我們稱為福山村的地方

yawi.punan 翻譯成 亞維.布納 就是福山村的開山祖⋯

tranan翻譯成德拉楠或大羅蘭

IMG_7600.jpg IMG_7603.jpg IMG_7606.jpg IMG_7609.jpg IMG_7716.jpg IMG_7718.jpg

 

圳道

IMG_7738.jpg日治時期開鑿的水圳,引大羅蘭溪的水到李茂岸以種植農作,綠意遮蔭的步道讓人陶醉於自然美景

DSCN9034.jpg IMG_7741.jpg IMG_7743.jpg

 

中的使命「方舟計畫」

IMG_7790.jpg

卸下「莫那.魯道」身分的林慶台牧師三年前來到福山,2014年牧師想重修教會建築,提供族人一個更舒適的心靈殿堂,「方舟計畫」孕育而生。獨立於山谷之間猶如方舟的福山教會,已接近完工階段,方舟不只是一個教堂,更是一個共享的空間,凝聚著部落居民彼此情感

隨風搖曳的芒花,好像也為山中的使命喝采著,祝福方舟計畫順利、成功

福 山國小,迷你的幸福小學,座落在青山懷抱中;百年的小學校,與泰雅文化息息相關,「亞維‧布納」在校園裡守護著祂的子民;校門口有個小小的生態園區,有池 有瀑,遍植水、陸生植物,蛙鳴不斷,園中藏著幾座雕塑,泰雅的傳統文化就刻印在巨石上 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.4Qr9zISY.dpuf

IMG_7793.jpg IMG_7794.jpg IMG_7797.jpg

 

山國小

IMG_7835.jpg百年歷史的福山國小,小小一個校園裡,有豐富的泰雅傳統文化,在這裡的師生真是天之驕子⋯日治大正六(1917)年設置李茂岸番童教育所(錄自網路)

福 山國小,迷你的幸福小學,座落在青山懷抱中;百年的小學校,與泰雅文化息息相關,「亞維‧布納」在校園裡守護著祂的子民;校門口有個小小的生態園區,有池 有瀑,遍植水、陸生植物,蛙鳴不斷,園中藏著幾座雕塑,泰雅的傳統文化就刻印在巨石上。 - See more at: http://www.tranantour.com/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%82%a0%e9%81%8a%e8%a1%8c/%e7%83%8f%e4%be%86%e7%a6%8f%e5%b1%b1%e6%9d%91-%e5%ae%9b%e5%a6%82%e4%b8%96%e5%a4%96%e6%a1%83%e6%ba%90/#sthash.4Qr9zISY.dpuf百年歷史的福山國小,小小一個校園裡,有豐富的泰雅傳統文化,在這裡的師生真是天之驕子,亞維.布納在校園裡守護祂的子民⋯日治大正六(1917)年設置李茂岸番童教育所(錄自網路)

楓紅也為群山環抱的大地增添了色彩,學校對面有一大片欣欣向榮的火龍果園區⋯

亞維.布納 在校園裡守護祂的子民⋯

IMG_7801.jpg

IMG_7800.jpg IMG_7806.jpg IMG_7821.jpg IMG_7810.jpg IMG_7813.jpg IMG_7814.jpg IMG_7836.jpg IMG_7842.jpg IMG_7843.jpg

 

落巡禮

IMG_7855.jpg部落裡可看見住家牆壁上刻畫著色彩繽紛的泰雅壁畫,想要走進原鄉不用跑花東,烏來就有了⋯

根據該族傳說及日人「台灣高砂族系統所屬之研究」一書之考查研究,其祖先原居住於南投縣旁斯博干(Pinseebukan)地方,其後因人口逐漸增加,逐向北遷移,最初遷至大嵙坎溪右岸之宜亨社(Gihen 即今桃園縣角板山一帶)。經數年後,有頭目 亞維.布納(Yavipuna)率族人遊獵至今福山村南方的札亞孔(Jiyacon)及李茂岸(Limogan) 地方

李茂岸是地名的音譯,這裡位於南勢溪與大羅蘭溪會合點,因附近之溪流彎曲,而兩岸之岩角突出,這種地形泰雅語稱作Mangan,遂以之為社名,漢人則稱為Limogan,音譯為李茂岸社或林望眼社。李茂岸是現在福山村的地名,福山國小的地址是

IMG_7845.jpg

IMG_7851.jpg

IMG_7859.jpg IMG_7846.jpg IMG_7844.jpg IMG_7848.jpg IMG_7852.jpg IMG_7854.jpg

 

心小舖

IMG_7873.jpg路旁有一家賣山產、蔬果的小店家,我們去選購時老闆娘剛採菜回來,她一邊秤一邊抓一點菜起來說,「這一把不用秤算我送的啦」「快一斤半了就算一斤好了」,買賣雙方真的都很高興⋯

IMG_7878.jpg IMG_7875.jpg IMG_7880.jpg

 

的南勢溪

IMG_7863.jpg南勢溪是大台北地區的重要水源,南、北勢溪在新店會合後始稱新店溪,翡翠水庫建於合流前的北勢溪,大台北地區的居民一般都是飲用南勢溪的溪水,不足時才引北勢溪翡翠水庫的水⋯

路旁立有福巴越嶺步道的立牌(新北山~桃園陵),那可是泰雅族的古道,可惜封閉中⋯

從烏來信賢部落到福山部落的信福路,有幾處大坍方都已經搶通,但仍持續進行加強工程,好山好水我們可要好好珍惜⋯

IMG_7867.jpg

IMG_7869.jpg IMG_7590.jpg IMG_7593.jpg IMG_7581.jpg IMG_7587.jpg IMG_7798.jpg

The End

   

    fwubiao 發表在 痞客邦 留言(56) 人氣()